Tag Archives: OPR8

Millennials – a generation we don’t have to fear

Each generation has specific characteristics that make it different from the previous ones. We all strive to differentiate ourselves from the generation of our parents because we believe that we can approach situations in a different way, as any future generation will look for some new solutions. Although Generation X…

Read more

Newspapers, radio, television and the internet – the evolution of mass communication can be summed up in these few words. However, although the media and platforms constantly change, the communication basis remains the same. Successful convey of the desired message to targeted audiences is one of the key reasons why…

Read more

Svaka generacija ima specifičnosti po kojima se razlikuje od prethodnih. Svi težimo razlikovanju od generacije svojih roditelja jer smatramo da situacijama možemo pristupiti na drugačiji način, kao što će i svaka buduća generacija tražiti neka nova rješenja. Iako se generacija X razlikovala od baby boomersa, a baby boomersiod predratnih generacija,…

Read more

Na putu do ostvarivanja poslovnih ciljeva odlučili ste se za agencijsku pomoć u odnosima s javnošću, no niste sigurni koje usluge možete očekivati od agencije? Ako je odgovor na ovo pitanje afirmativan, donosimo vam pregled cijelog spektra aktivnosti koje agencije pružaju, kako biste lakše zaplivali u moru specifičnih aktivnosti. ODNOSI…

Read more

Odnosi s javnošću promijenili su se razvojem novih tehnologija čime su se proširile mogućnosti, ali i područja koja se pokrivaju unutar struke. Više ne možemo ni zamisliti da se komunikacija s ciljanom javnosti ne odvija preko društvenih mreža i ne mjeri analitičkim alatima koji su dostupni online. No, u ne…

Read more

Digitalno doba je u potpunosti izmijenilo pristup marketingu. Oglašavanje se nekad odvijalo u novinama i na radiju, a sada se primarno odvija na društvenim mrežama. Kako biste prilagodili svoje oglašavanje novim trendovima, potrebno je poznavanje platforma na kojima se digitalni marketing najčešće odvija. Društvene mreže poput Facebooka ili Instagrama pružaju…

Read more

Kao što samo ime govori, odnosi s javnošću ne mogu postojati ako se ne zna na koju se javnost referira, stoga je određivanje ciljane javnosti predradnja svih komunikacijskih strategija i planiranja taktika. Općenito govoreći, pojam javnosti obuhvaća bilo koju skupinu ljudi koja dijeli zajedničke interese ili vrijednosti u određenoj situaciji.…

Read more

Novine, radio, televizija i Internet – evolucija masovne komunikacije može se sažeti u ovih nekoliko riječi. Ipak, iako se mediji i platforme koje se koriste mijenjaju, temelj komunikacije ostaje isti. Uspješno prenošenje željene poruke ciljanoj publici jedan je od ključnih razloga zašto organizacije angažiraju PR agenciju, uz čiju pomoć mogu…

Read more

Razlozi za razvoj odnosa s javnošću i angažiranje stručnjaka mogu biti raznoliki, no početno im predstoji dilema: oformiti interni odjel za odnose s javnošću ili potražiti pomoć agencije specijalizirane za odnose s javnošću? Ta dilema ima karakteristike vječnog pitanja – što je bilo prije, kokoš ili jaje? No, postoje određene…

Read more

9/9