Tag Archives: Communication

Newspapers, radio, television and the internet – the evolution of mass communication can be summed up in these few words. However, although the media and platforms constantly change, the communication basis remains the same. Successful convey of the desired message to targeted audiences is one of the key reasons why…

Read more

Na putu do ostvarivanja poslovnih ciljeva odlučili ste se za agencijsku pomoć u odnosima s javnošću, no niste sigurni koje usluge možete očekivati od agencije? Ako je odgovor na ovo pitanje afirmativan, donosimo vam pregled cijelog spektra aktivnosti koje agencije pružaju, kako biste lakše zaplivali u moru specifičnih aktivnosti. ODNOSI…

Read more

Novine, radio, televizija i Internet – evolucija masovne komunikacije može se sažeti u ovih nekoliko riječi. Ipak, iako se mediji i platforme koje se koriste mijenjaju, temelj komunikacije ostaje isti. Uspješno prenošenje željene poruke ciljanoj publici jedan je od ključnih razloga zašto organizacije angažiraju PR agenciju, uz čiju pomoć mogu…

Read more

Razlozi za razvoj odnosa s javnošću i angažiranje stručnjaka mogu biti raznoliki, no početno im predstoji dilema: oformiti interni odjel za odnose s javnošću ili potražiti pomoć agencije specijalizirane za odnose s javnošću? Ta dilema ima karakteristike vječnog pitanja – što je bilo prije, kokoš ili jaje? No, postoje određene…

Read more

4/4