Blog

Odnosi s javnošću promijenili su se razvojem novih tehnologija čime su se proširile mogućnosti, ali i područja koja se pokrivaju unutar struke. Više ne možemo ni zamisliti da se komunikacija s ciljanom javnosti ne odvija preko društvenih mreža i ne mjeri analitičkim alatima koji su dostupni online. No, u ne…

Read more

Digitalno doba je u potpunosti izmijenilo pristup marketingu. Oglašavanje se nekad odvijalo u novinama i na radiju, a sada se primarno odvija na društvenim mrežama. Kako biste prilagodili svoje oglašavanje novim trendovima, potrebno je poznavanje platforma na kojima se digitalni marketing najčešće odvija. Društvene mreže poput Facebooka ili Instagrama pružaju…

Read more

Kao što samo ime govori, odnosi s javnošću ne mogu postojati ako se ne zna na koju se javnost referira, stoga je određivanje ciljane javnosti predradnja svih komunikacijskih strategija i planiranja taktika. Općenito govoreći, pojam javnosti obuhvaća bilo koju skupinu ljudi koja dijeli zajedničke interese ili vrijednosti u određenoj situaciji.…

Read more

Novine, radio, televizija i Internet – evolucija masovne komunikacije može se sažeti u ovih nekoliko riječi. Ipak, iako se mediji i platforme koje se koriste mijenjaju, temelj komunikacije ostaje isti. Uspješno prenošenje željene poruke ciljanoj publici jedan je od ključnih razloga zašto organizacije angažiraju PR agenciju, uz čiju pomoć mogu…

Read more

Razlozi za razvoj odnosa s javnošću i angažiranje stručnjaka mogu biti raznoliki, no početno im predstoji dilema: oformiti interni odjel za odnose s javnošću ili potražiti pomoć agencije specijalizirane za odnose s javnošću? Ta dilema ima karakteristike vječnog pitanja – što je bilo prije, kokoš ili jaje? No, postoje određene…

Read more

15/15