6 pitanja koja si morate postaviti kad razmišljate o ciljanoj javnosti

6 pitanja koja si morate postaviti kad razmišljate o ciljanoj javnosti

Kao što samo ime govori, odnosi s javnošću ne mogu postojati ako se ne zna na koju se javnost referira, stoga je određivanje ciljane javnosti predradnja svih komunikacijskih strategija i planiranja taktika. Općenito govoreći, pojam javnosti obuhvaća bilo koju skupinu ljudi koja dijeli zajedničke interese ili vrijednosti u određenoj situaciji. No, za kvalitetne odnose s javnošću nužno je prepoznati ciljanu javnost, odnosno njezine specifične vrijednosti te ponašanje u određenim situacijama. Kako biste održavali kvalitetne i uzajamne odnose s ciljanom javnošću, potrebno je razmisliti o odgovorima na ovih 6 ključnih pitanja.

1. Kakva su demografska obilježja ciljane javnosti?

Ako imate proizvod koji je namijenjen mladim ženama, nikako nije poželjno pod svoju javnost targetirati starije muškarce jer vaša poruka neće doći na plodno tlo. Kako ne biste napravili pogrešnu procjenu javnosti, mudro je angažirati stručnjake za analizu tržišta koji će to učiniti za vas.

2. Kakav je psihološki profil javnosti?

Određivanje demografskih obilježja javnosti tek je prvi korak u definiranju ciljane javnosti. Ljudi unutar istih demografskih obilježja razlikuju se po svojim uvjerenjima, stavovima i potrošačkom ponašanju. Nakon detektiranja određene demografske skupine, pažnju treba usmjeriti na psihološke čimbenike koji utječu na donošenje odluka u vezi s određenim proizvodom/uslugom ili brendom.

3. Kakvo je javno mišljenje o organizaciji?

Osnovu odnosa javnosti i organizacije čini mišljenje javnosti i pojedinaca o samoj organizaciji. Ako u cijeloj javnosti prevladava negativno mišljenje o organizaciji, teže će se pristupiti ciljanoj javnosti. No, i u takvim se slučajevima pametnim odlukama te interesantnim taktikama može promijeniti stav i doprijeti do ključnih korisnika.

Osnovu odnosa javnosti i organizacije čini mišljenje javnosti i pojedinaca o samoj organizaciji.
Kakvo je javno mišljenje o organizaciji?

4. Koliko ciljana javnost može utjecati na ostvarenje ciljeva organizacije?

Nakon što ste definirali ciljanu javnost organizacije, važno je razmisliti koliki utjecaj ta javnost ima na ostvarenje vaših ciljeva. Ključno je usmjeriti pozornost na one dijelove ciljane javnosti koji su najviše povezani s vašim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima, što će PR agencija navesti u komunikacijskoj strategiji.

5. Što ciljana javnost očekuje ili želi od organizacije?

Potrošači pozitivno gledaju na društveno odgovorno poslovanje bilo koje organizacije, a kada je riječ o ciljanoj javnosti važno je da poslovanje bude orijentirano na vrijednosti te skupine. Ako je vaše poslovanje vezano uz određeno područje onda će ciljane javnosti najviše cijeniti lokalne akcije ili događanja.

6. Tko su opinion leaderi u pojedinim javnostima?

Poruka koju želite prenijeti ciljanoj javnosti izgledat će vjerodostojnije i prirodnije ako je prenesete uz pomoć opinion leadera. Osim toga, izgradnja odnosa s njima može pomoći u jačanju odnosa s cijelom ciljanom javnosti. U današnje vrijeme pod opinion leaderima smatramo influencere te pojedince ili organizacije koje imaju moć utjecati na svoje pratitelje ili određenu skupinu.

U današnje vrijeme pod opinion leaderima smatramo influencere te pojedince ili organizacije koje imaju moć utjecati na svoje pratitelje ili određenu skupinu.
Pronalazak opinion leaderi

Prateći ovih 6 pitanja možete lakše razumjeti o čemu sve PR agencija vodi računa kada je u pitanju definiranje ciljane javnosti organizacije. Poželjno je imati barem djelomičnu viziju vaših ciljeva, a sve ostale analize, strategije i taktike prema ciljanoj javnosti prepustite stručnjacima u agenciji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *